Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản này xác định thỏa thuận của bạn với 8xbet khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thỏa thuận dịch vụ giữa 8xbet và Công ty đưa ra các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.

Các dịch vụ do 8xbet.place cung cấp bao gồm, trong số những thứ khác, việc thu thập các đánh giá, xếp hạng và các hình thức phản hồi khác từ khách hàng cuối của Công ty. Điều này bao gồm các hệ thống và phần mềm để thu thập phản hồi trực tiếp từ khách hàng cuối của Công ty, xuất bản và tổng hợp phản hồi đó trực tuyến cũng như các công cụ để theo dõi, quản lý và phân tích phản hồi được thu thập.

Bằng cách đăng ký với 8xbet.place, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Các điều khoản này đặt ra các điều kiện theo đó 8xbet.place sẽ cung cấp dịch vụ cho công ty.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này, công ty đồng ý tuân thủ Chính sách dữ liệu của chúng tôi và tất cả các thủ tục được quy định trong đó.

Định nghĩa và thuật ngữ

"Khách hàng cuối" là người đủ điều kiện đưa ra Phản hồi, chẳng hạn như xếp hạng và đánh giá, cho Công ty.

Phản hồi là những gì bạn nhận được khi giao dịch với Khách hàng cuối của công ty 8xbet.place. Đây có thể là bất kỳ thứ gì từ xếp hạng và đánh giá bằng văn bản và bằng số, đến nhận xét được gửi cho chúng tôi sau khi chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn.

"Yêu cầu phản hồi" có nghĩa là thông tin liên lạc giữa 8xbet và khách hàng cuối của Công ty mời họ gửi phản hồi về các giao dịch trước đó giữa Người dùng cuối và Công ty.

Thỏa thuận dịch vụ này là hợp đồng giữa 8xbet.place và Công ty. Nó đặt ra các điều khoản mà theo đó 8xbet.place sẽ cung cấp dịch vụ cho Công ty. Thỏa thuận này có thể được gọi là "Thỏa thuận", "Hợp đồng", "Thỏa thuận mua hàng", "Đặt hàng" hoặc "Hợp đồng dịch vụ" tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Điều này có nghĩa là thời hạn của thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ từ 8xbet cho công ty. Trừ khi có quy định khác, điều này sẽ giống nhau mỗi khi được gia hạn và lặp lại liên tục cho đến khi chấm dứt thỏa thuận.

Nhà cái 8xbet có một trang web nơi họ công bố xếp hạng và đánh giá từ những người đã sử dụng trang web. Và họ cũng có một thỏa thuận dịch vụ trong đó họ chỉ định Trang web đánh giá được chứng nhận riêng lẻ nào sẽ được tạo cho mỗi trang web của họ.

Tài liệu tiếp thị là những thứ như tem, vật dụng, gif và hình ảnh đại diện cho thương hiệu 8xbet.place và phản ứng cụ thể mà công ty muốn đạt được. Những tài liệu này thường được hiển thị trên trang web của công ty.

Client Backend là nơi Công ty có thể tùy chỉnh cài đặt tài khoản và mẫu email của riêng mình, cũng như xem các khách hàng khác đã xếp hạng và đánh giá sản phẩm của Công ty như thế nào. Nó cũng cho phép Công ty phản hồi dịch vụ khách hàng và tải xuống các tài liệu và kịch bản tiếp thị.

Đi vào làm việc

2.1 Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ, công ty đồng ý cung cấp các dịch vụ được chỉ định từ một dịch vụ thương mại hoặc chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là công ty là một pháp nhân được phép giao kết các hợp đồng và thỏa thuận như thế này.

2.2 Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, bạn cần phải ký hợp đồng. Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay khi bạn ký hoặc vào ngày bạn nộp đơn (nếu bạn nộp đơn trực tuyến).

Dịch vụ

3.1 8xbet.place cung cấp các dịch vụ cho phép bạn thu thập đánh giá, xếp hạng và các hình thức phản hồi khác từ khách hàng cuối cùng của công ty. Các dịch vụ cụ thể đi kèm, cũng như các giới hạn và điều kiện áp dụng, được xác định theo gói dịch vụ cụ thể được chọn và quy định trong Thỏa thuận dịch vụ.

3.2 Những thay đổi đối với các dịch vụ mà bạn nhận được phải được cả bạn và nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản. Nếu không đạt được thỏa thuận, các dịch vụ sẽ chỉ được cung cấp như được nêu trong kế hoạch dịch vụ đã được thống nhất trong thỏa thuận dịch vụ ban đầu.

Quyền tác giả, cấp phép và quyền sở hữu

4.1 Tài liệu tiếp thị

Trong Thời gian Dịch vụ, Công ty sẽ có quyền xuất bản các tài liệu tiếp thị trên các trang web được liên kết với Công ty. Nếu một trong hai bên chấm dứt dịch vụ, các tài liệu này sẽ mất hiệu lực.

Đây là tài liệu tiếp thị từ 8xbet.place. Tem và Vật tư của Đại lý được cung cấp cho công ty hoặc do 8xbet.place tạo theo yêu cầu của công ty được bao gồm ở đây. Các tài liệu được tạo độc lập và chứa bất kỳ biểu trưng, ​​nhãn hiệu, thương hiệu nào của 8xbet.place hoặc các tham chiếu khác đến 8xbet.place phải được 8xbet.place chấp thuận bằng văn bản trước khi chúng có thể được xuất bản.

Nếu bạn muốn sử dụng logo, nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền của chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, trước tiên bạn cần được chúng tôi cho phép.

4.2 Hệ thống và Dịch vụ

Trong thời hạn của Thỏa thuận dịch vụ, 8xbet.place sẽ cung cấp cho Công ty quyền truy cập vào các công cụ và hệ thống khác nhau, bao gồm thu thập, xuất bản, theo dõi và phân tích phản hồi từ khách hàng cuối. Tất cả các quyền hiện hành để truy cập và sử dụng các công cụ và hệ thống này sẽ chấm dứt khi hết hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận. Không có quyền hiện tại, toàn bộ hoặc một phần, trong bất kỳ khía cạnh hoặc thành phần nào của công nghệ hoặc dịch vụ 8xbet.place được chuyển giao cho Công ty.

4.3 Phản hồi

Trong thời hạn của Thỏa thuận dịch vụ, 8xbet.place thay mặt Công ty thu thập phản hồi từ Khách hàng cuối. Nội dung của phản hồi này đã được 8xbet.place xuất bản trên trang web đánh giá được công nhận của Công ty được lưu trữ trên trang web 8xbet.place và có thể truy cập để xuất bản trên trang web của Công ty thông qua các tài liệu tiếp thị do 8xbet cung cấp cho Công ty. Có thể. Ngoài ra, 8xbet.place có quyền xuất bản thêm tất cả hoặc một phần các bài đánh giá trên trang web 8xbet. 8xbet.place cũng cung cấp nội dung này cho hoặc thông qua các bên thứ ba, chẳng hạn như Google, trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ được mô tả trong Thỏa thuận dịch vụ.

Trong thời hạn của thỏa thuận dịch vụ, 8xbet.place sẽ giữ quyền sở hữu hợp pháp đối với nội dung đã thu thập, bao gồm tất cả các quyền xuất bản. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm những trường hợp được xác định trong các Điều khoản Dịch vụ này, chẳng hạn như việc đăng các nhận xét có trong các tài liệu tiếp thị do 8xbet.place cung cấp và bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào. Sự khác biệt giữa 8xbet và công ty cho phép công ty phát hành thêm.

Nếu chúng tôi không vi phạm các điều khoản dịch vụ này, 8xbet.place sẽ trả lại cho chúng tôi tất cả Phản hồi mà chúng tôi đã thay thế bằng khuôn mặt của họ. Chúng tôi cũng sẽ nhận được các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các Phản hồi để chúng tôi có thể xuất bản nó khi chúng tôi muốn.

5 Điều kiện và Yêu cầu

5.1 Công ty phải luôn cập nhật thông tin công ty và thông tin liên lạc. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, công ty phải thông báo ngay cho 8xbet.place.

5.2 Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài liệu tiếp thị mà công ty cung cấp được sử dụng một cách chính xác và công bằng. Không được phép giả mạo tài liệu tiếp thị theo bất kỳ cách nào để trình bày chính xác và đầy đủ các đánh giá, xếp hạng hiện tại hoặc thông tin liên quan khác. Cũng không được phép sử dụng các tài liệu tiếp thị không khớp với thông tin chính xác và hiện tại của công ty theo trang web đánh giá được chứng nhận. Công ty bị cấm tham gia vào bất kỳ hành động nào nhằm gây ảnh hưởng không công bằng đến xếp hạng và thông tin đánh giá, bao gồm gửi đánh giá trực tiếp thay mặt công ty, lôi kéo các bên khác gửi đánh giá. Ngoài ra, công ty không được phép trả tiền cho những người gửi đánh giá hoặc khuyến khích đánh giá gian lận, không chính xác hoặc không trung thực dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như bồi thường hoặc phần thưởng.

5.3 Công ty sẽ sử dụng các dịch vụ và công cụ do 8xbet.place cung cấp để thu thập phản hồi từ tất cả khách hàng của mình hoặc một nhóm khách hàng được xác định rõ ràng. Nếu phản hồi được thu thập thông qua một tập hợp con, công ty sẽ thông báo cho 8xbet bằng văn bản về việc này. Nếu rõ ràng rằng một tập hợp con không phải là đại diện chính xác, 8xbet có thể yêu cầu nêu rõ thông tin này trên trang phản hồi. Nghiêm cấm cố gắng gây ảnh hưởng đến xếp hạng và đánh giá phản hồi bằng cách mời có chọn lọc phản hồi từ các khách hàng hoặc tập hợp con cụ thể.

5.4 Công ty sẽ có quyền truy cập vào các tài liệu, công cụ và nội dung do 8xbet cung cấp. Thông tin này được bảo mật và chỉ dành cho việc sử dụng của công ty. Công ty chỉ được phép truy cập các tài liệu và thông tin đăng nhập này nếu chúng được đại diện của công ty chấp thuận. Nếu công ty nhận thấy ai đó đang sử dụng những tài liệu này mà không được phép, họ sẽ phải thông báo cho 8xbet.place về điều đó.

5.5 Công ty cung cấp dịch vụ cho 8xbet.place chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc họ sử dụng các dịch vụ đó là hợp pháp và phù hợp, đồng thời họ không vi phạm bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư nào. Họ cũng đảm bảo rằng những nhà sưu tập làm việc cho họ cũng tuân theo các quy tắc tương tự. 8xbet.place không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lầm hoặc vi phạm nào của người sưu tầm.

5.6 Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên hệ của những người đưa ra phản hồi là chính xác và họ đã nhận được sự đồng ý cần thiết từ khách hàng cuối nếu họ muốn thu thập phản hồi. Ngoài ra, công ty có quyền trì hoãn, đình chỉ hoặc sửa đổi dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu có quá nhiều yêu cầu phản hồi không thành công từ khách hàng cuối hoặc nếu khách hàng báo cáo yêu cầu phản hồi là thư rác.

5.7 Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ luật pháp tại khu vực tài phán nơi chúng đang được sử dụng. Nếu công ty có lý do chính đáng để tin rằng công ty vi phạm pháp luật, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ ngay lập tức.

5.8 Công ty sẽ không cho phép chúng tôi sử dụng các tài liệu tiếp thị từ 8xbet.place hoặc thương hiệu 8xbet cùng với bất kỳ nội dung nào có thể bị phản đối, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung phân biệt chủng tộc, xúc phạm, phân biệt đối xử, bạo lực hoặc bất hợp pháp. Nếu chúng tôi vi phạm quy tắc này, chúng tôi có thể phải thay đổi cách chúng tôi sử dụng các tài liệu tiếp thị hoặc chấm dứt thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung đánh giá

6.1 Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi Phản hồi bạn đưa ra đều chính xác và phản ánh suy nghĩ của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, Phản hồi sẽ chỉ được thay đổi hoặc sửa đổi trong trường hợp cần thiết để sửa lỗi.

i.Nơi Phản hồi là nơi 8xbet.place thường không xuất bản bất kỳ nội dung nào của mình, chẳng hạn như thông tin thô lỗ, phản cảm hoặc sai lệch. Điều này bao gồm những thứ như thông tin cá nhân và tài liệu tham khảo cho các công ty khác.

ii. Văn bản đánh giá này chứa thông tin không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đang được đánh giá. Ngoài ra, xếp hạng được cung cấp bởi cùng một khách hàng không khớp với nội dung của bài đánh giá.

iii. 8xbet.place được yêu cầu xóa hoặc sửa đổi một số Nội dung nhất định theo lệnh pháp lý hoặc yêu cầu hợp lý và tương đương từ cơ quan có liên quan.

iv. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc xóa nội dung nào đó mà bạn đã gửi, vui lòng cho chúng tôi biết.

6.2 8xbet.place bảo lưu rõ ràng quyền thay đổi, bổ sung và mở rộng các quy tắc này, bao gồm cả liên quan đến thời hiệu, khi những thay đổi đó được thực hiện với thiện chí để bảo vệ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý tiềm tàng, đồng thời duy trì mức độ minh bạch cao nhất . khả thi. Đặc biệt, điều này áp dụng cho bất kỳ vấn đề không lường trước nào phát sinh liên quan đến việc xuất bản một số nội dung trái với luật và quy định hiện tại hoặc tương lai liên quan đến việc xuất bản tài liệu đó.

6.3 Khi 8xbet.place có nghi ngờ hợp lý rằng Phản hồi nhận được là gian lận hoặc đã được thu thập theo cách vi phạm các điều khoản dịch vụ này, 8xbet.place có quyền xóa Phản hồi liên quan, thực hiện các bước để ngăn Khách hàng cuối gửi thêm Phản hồi và / hoặc thực hiện các bước để chấm dứt Thỏa thuận Dịch vụ với Công ty khi thích hợp.

Sử dụng không đúng cách

7.1 Nếu 8xbet.place có niềm tin hợp lý rằng Công ty đã vi phạm các nghĩa vụ được thiết lập trong tài liệu điều khoản dịch vụ này, 8xbet có quyền thực hiện hành động dưới hình thức: chặn một phần hoặc hoàn toàn quyền truy cập vào tất cả các công cụ và dịch vụ do 8xbet cung cấp cho Công ty và / hoặc để ngăn chặn việc hiển thị Trang Đánh giá được Chứng nhận và Tài liệu Tiếp thị trên trang web của Công ty hoặc các trang web và chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo. Việc kích hoạt điều khoản hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến quyền của 8xbet.place để theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc bất kỳ quyền lợi nào còn tồn đọng khác được thiết lập trong Thỏa thuận dịch vụ.

7.2 Nếu Công ty không thực hiện đúng lời hứa của mình hoặc nếu Công ty làm điều gì đó gây hại cho nhà cái 8xbet hoặc một trong những chi nhánh của nó, thì 8xbet phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Bảo mật

8.1 Hai bên đồng ý giữ bí mật thông tin. Họ chỉ có thể chia sẻ thông tin này nếu được đồng ý bằng văn bản. "Thông tin bí mật" đề cập đến bất kỳ thông tin nào không được biết đến công khai:

i. Tất cả tài liệu, bí quyết, phần mềm, email, bản ghi nhớ thương lượng và công nghệ đều được chia sẻ để sử dụng dịch vụ 8xbet hoặc bất kỳ thông tin nào khác do bên tiết lộ cung cấp cho người nhận liên quan đến hợp đồng dịch vụ do 8xbet.place cung cấp cho công ty. Thông tin này, ngay cả khi được đánh dấu rõ ràng là "bí mật" hoặc "bí mật", được loại trừ khỏi định nghĩa "Thông tin mật". Thuật ngữ "Thông tin mật" bao gồm bất kỳ thông tin nào về người đó là ai. Người nhận biết thông tin này trước khi nó được cung cấp để sử dụng liên quan đến việc ký kết hợp đồng các dịch vụ do 8xbet.place cung cấp.

ii. Nếu một cái gì đó được công khai, người đã công khai nó không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với nó.

iii. Người nhận tự làm điều này.

iv. Đây là thông tin được cung cấp cho bạn bởi một bên thứ ba. Nếu có luật hiện hành yêu cầu bên nhận cung cấp thông tin này, bên nhận sẽ thông báo cho bên tiết lộ bằng văn bản.

8.2 Cả hai bên đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ và duy trì tính bảo mật của bất kỳ và tất cả thông tin được đề cập trong định nghĩa "Thông tin mật" được cung cấp trong hợp đồng này. Bên nhận phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa giống như bên gửi để bảo vệ Thông tin mật của chính mình. Khi thực hiện hợp đồng này, mỗi bên đồng ý tiết lộ bất kỳ và tất cả Thông tin bí mật dành riêng cho những nhân viên cần biết thông tin đó liên quan đến các dịch vụ đã thỏa thuận. Các bên cũng đã ký một thỏa thuận không tiết lộ bằng văn bản với các bên ký kết của họ, về bản chất tương tự như phần hiện tại của các điều khoản dịch vụ này, trước khi tiết lộ Thông tin mật.

8.3 Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi tới 8xbet sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn, thực hiện các dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng và các mục đích liên quan khác. 8xbet sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. 8xbet đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư khi thu thập, sử dụng, bảo vệ, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Thời hạn của Hợp đồng và Chấm dứt Hợp đồng

9.1 "Thời hạn dịch vụ" được xác định trong Thỏa thuận dịch vụ. Miễn là Thỏa thuận dịch vụ có hiệu lực, hợp đồng sẽ được gia hạn và tiếp tục cho đến khi chấm dứt. Thông báo phải được cung cấp bằng văn bản không muộn hơn 7 ngày theo lịch trước khi kết thúc Thời hạn dịch vụ hiện tại nếu thời gian dịch vụ là 3 tháng hoặc ít hơn. Thông báo phải được cung cấp bằng văn bản không muộn hơn 30 ngày trước khi kết thúc Thời hạn dịch vụ hiện tại nếu thời gian dịch vụ kéo dài hơn 3 tháng. 8xbet.place có quyền chấm dứt Thỏa thuận dịch vụ vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc sửa đổi Thỏa thuận dịch vụ phải được xác nhận bằng văn bản.

9.2 Ngày bắt đầu của Thời hạn dịch vụ đầu tiên sẽ được xác định là ngày đầu tiên hoàn thành việc triển khai và truy cập các công cụ và dịch vụ của 8xbet, đồng thời Công ty đã được cung cấp thông tin đăng nhập cho khách hàng của họ và các kỹ thuật triển khai đã được hoàn thành để họ có thể bắt đầu thu thập Phản hồi theo Thỏa thuận dịch vụ. Nếu Công ty không hoàn thành việc triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu Thỏa thuận dịch vụ, 8xbet.place sẽ có quyền bắt đầu Thời gian dịch vụ đầu tiên.

9.3 Nếu 8xbet quyết định rằng thời điểm bắt đầu của giai đoạn dịch vụ đầu tiên sẽ muộn hơn so với thời điểm một số hoặc tất cả các công cụ và dịch vụ lần đầu tiên được cung cấp cho công ty, thì công ty vẫn phải tuân theo tất cả các nghĩa vụ và điều khoản của mình liên quan đến việc sử dụng các công cụ và dịch vụ đó trước ngày bắt đầu chính thức.

Điều khoản thanh toán và lập hóa đơn

10.1 Phí tiện ích đến hạn vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu Thời hạn dịch vụ áp dụng và Phí linh hoạt đến hạn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh phí. Khoản thanh toán đầu tiên cho Phí tiện ích sẽ giảm tất cả các khoản phí, bao gồm cả Phí linh hoạt, liên quan đến việc thiết lập các dịch vụ do 8xbet.place cung cấp. Có hai loại phí: Phí tiện ích và Phí linh hoạt.

10.2 Nếu bạn không thanh toán hóa đơn của mình, 8xbet.place có thể ngừng cung cấp dịch vụ của mình. Điều này có nghĩa là xóa tất cả phản hồi bạn đã đưa ra về công ty, xóa trang web đánh giá được chứng nhận của công ty và vô hiệu hóa quyền truy cập vào tất cả các công cụ dành cho đại lý của công ty.